Polityka prywatności krynicky.com

Witaj drogi użytkowniku! Nasz zespół starannie dba o to byś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych krynicky.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest HANNAH KRYNICKY & PARTNERS Kancelaria Prawno-Finansowa, ul. Długa 16A/16, 53-658 Wrocław NIP: 6921199979, REGON: 390462037.

II. Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez na we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) oraz w pozostałych usługach będących własnością firmy KRYNICKY & PARTNERS Kancelaria Prawno-Finansowa.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 1. świadczenie usług oferowanych w Serwisie
 2. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 3. przesyłanie newslettera z ofertą krynicky.com oraz pozostałych podmiotów będących własnością firmy KRYNICKY & PARTNERS Kancelaria Prawno-Finansowa. Użytkownik poprzez zapisanie się do newslettera godzi się na otrzymywanie informacji handlowych, informacji o promocjach i nowościach w ofercie krynicky.com oraz pozostałych podmiotów będących własnością firmy KRYNICKY & PARTNERS Kancelaria Prawno-Finansowa.

Podstawa przetwarzania:

 1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:
  • profilowaniu w celach marketingowych
  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcie umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania w Serwisie
 2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu
 3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

 1. w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

III.  Profilowanie

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 1. wywołujące wobec Ciebie skutki prawne
 2. wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

IV. Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z  umową zawartą przez Serwis przez Strony
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

V. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 VI. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. przeniesienia danych do innego administratora

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane a potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

VII. Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 2. umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies
 2. blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 2. statystycznym
 3. marketingowym
 4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

VIII. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 1. podmiot realizujący dostawę towarów
 2. dostawca płatności
 3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą działalność
 4. hostingodawca
 5. biuro księgowe
 6. podmiot ułatwiający optymalizację Serwisu
 7. podmiot zapewniający usługi marketingowe

IX. Zawieranie umów

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcie umowy poprzez Serwis, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych jest w tej sytuacji dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy poprzez nasz Serwis.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

XI. Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: office@krynicky.com